İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Adiyaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
RSS

Duyurular

DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK OLANLARA AİT KESİN LİSTE İLANI 23 Mart 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 696 sayılı KHK' nın 127. Maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23. ve 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ'in 16. maddesince ( c bendi gereği) Müdürlüğümüzde çalışan taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna geçişleri kabul ve reddedilenlerin listesi ektedir.
[Devamı]
DOĞADA KÖPEKLİ ARAMA SINAVI 21 Mart 2018
FCI hakemlerinin iştiraki ile KIF( Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu)'nca 13-14-15 Nisan 2018 tarihlerinde Köpekli Doğa Arama Semineri ve Sınavı Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır.
[Devamı]
Taşeron İşçi Sınav Sonuçları 20 Mart 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 696 sayılı KHK' nın 127. Maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23. ve 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ'in 14. maddesince 16.03 2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları belli olmuştur. Başarılı adaylar ekte ilan edilmiştir.
[Devamı]
SINAV DUYURUSU 13 Mart 2018
Kamu Kurum ye KurumIarında Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı SözIeşmeIeri Kapsamında çalıştırılmakta Olan İşçiIerin Sürekli İçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci Maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 ye 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ye 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürIüğe giren Tebliğin 14 uncu maddesi gereğince 16.03.2018 tarihinde MüdürIüğümüz Hizmet Binası "Afet Yönetim Merkezinde" saat 10:00'da yazılı sınav yapılacaktır.
[Devamı]
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tespit Komisyonu Esas İnceleme Kararı 15 Şubat 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 696 Sayılı K.H.K. nın 127.maddesiyle 375 Sayılı K.H.K' ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun 8 nci maddesi gereği oluşturulan Komisyonun ve aynın Tebliğin 9. maddesinin 1. fıkrası gereğince aşağıda linkte adı, soyadı belirtilen şahısların başvuru formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurdukları, beyanların aranılan şartlara uygunluğu, usule ilişkin şekil ve şartlara uyulduğu tespit edilmiştir....
[Devamı]
Firma Personelinin İşçi Statüsüne Geçirilmesi ile ilgili Ön İnceleme Listesi 12 Şubat 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 696 sayılı KHK' nın 127. maddesiyle 375 Sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun 8 nci maddesi gereği oluşturulan Komisyonun ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince aşağıda linkte adı, soyadı belirtilen şahısların başvuru formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurduğu, beyanlarının aranılan şartlara uygunluğu, usule ilişkin şekil ve şartlarına uyulduğu tespit edilmiştir. ...
[Devamı]
Örnek olarak eklenmiş bir duyurudur 12 Ağustos 2016
Bu bir duyuru örneğidir. Sitenize eklemek istediğiniz duyuruları bu örnekte olduğu gibi ekleyebilirsiniz.
[Devamı]