İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
ADIYAMAN
Adiyaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
RSS

Duyurular

DOĞADA KÖPEKLİ ARAMA SINAVI 21 Mart 2018
FCI hakemlerinin iştiraki ile KIF( Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu)'nca 13-14-15 Nisan 2018 tarihlerinde Köpekli Doğa Arama Semineri ve Sınavı Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır.
[Devamı]
Taşeron İşçi Sınav Sonuçları 20 Mart 2018
Kamu Kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK' nın geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarını içeren kanunun 14. maddesince 16.03 2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları belli olmuştur. Başarılı adaylar ekte ilan edilmiştir.
[Devamı]
SINAV DUYURUSU 13 Mart 2018
Kamu Kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK' nın geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarını içeren kanunun 14. maddesince 16.03 2018 tarihinde Müdürlüğümüz hizmet binası "Afet Yönetim Merkezi"nde saat 10:00'da yazılı sınav yapılacaktır.
[Devamı]
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tespit Komisyonu Esas İnceleme Kararı 15 Şubat 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı K.H.K. Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun 8 nci maddesi gereği oluşturulan Komisyonun ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince aşağıda linkte adı, soyadı belirtilen şahısların Kamu İhale kayıtlarında ve idaremiz kayıtlarında yapılan inceleme sonrası istihdam edildikleri sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında oldukları tespit edilmiştir....
[Devamı]
Firma Personelinin İşçi Statüsüne Geçirilmesi ile ilgili Ön İnceleme Listesi 12 Şubat 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı K.H.K. Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarını içeren 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun 8 nci maddesi gereği oluşturulan Komisyonun ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince aşağıda linkte adı, soyadı belirtilen şahısların başvuru formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurduğu, beyanlarının aranılan şartlara uygunluğu, usule ilişkin şekil ve şartlarına uyulduğu tespit edilmiştir. ...
[Devamı]
Örnek olarak eklenmiş bir duyurudur 12 Ağustos 2016
Bu bir duyuru örneğidir. Sitenize eklemek istediğiniz duyuruları bu örnekte olduğu gibi ekleyebilirsiniz.
[Devamı]