İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Adiyaman Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü Duyurusu 12 Ekim 2017

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü Münasebetiyle

KAMUOYUNA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararı ile 2009 dan bu yana her yılın 13 Ekim günü “Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü” olarak tayin edilmiştir.

Sendai Çerçevesi, yapılması gereken kritik çalışmaları desteklemek için stratejik hedeflere ve Çerçevenin tam uygulanması yönünde bir yol haritasına sahiptir. Sendai Çerçevesi'nde bulunan7 hedef, her yıl bir hedefi gerçekleştirmek şeklinde kampanya haline getirilmiş olup, bu yılın hedefi; "2030 yılına kadar küresel olarak afetlerden etkilenmiş insan sayısını önemli ölçüde azaltmak, 2005-2015 yılına kıyasla 2020-2030 on yılda her 100.000 kişide ortalama küresel rakamı azaltmayı hedeflemektir."

Bu yılın amacı koruma, önleme ve afetlerden etkilenmiş insan sayısını azaltmak özellikle ölüm riskinin, yaralanmanın, hastalıkların, yaşam kaybının, yer değiştirmenin (afet kaynaklı göç) ve afet olaylarından sonra temel hizmetlere erişimin eksikliğinin artması (büyümesi), kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların dahil edilmesidir. Tüm bunlar göz önüne alınarak afetlerden etkilenme ve yer değiştirme oranını önemli ölçüde azaltarak "Evim Güvenli Evim" sloganı esas alınmıştır.

İlimizin Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle 1. Ve 2. derece deprem bölgesidir. Bu nedenle halkımızın Afet Bilinci Kültürüne sahip olması, afet öncesi hazırlıklar, afet anındaki doğru davranışlar ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olması hayati önem taşımaktadır.

Afet öncesi hazırlıklar kapsamında:

 • Yaşam çevremizdeki tehlikeleri ve riskleri tespit etmeli.
 • Tespit edilen tehlike ve riskleri azaltmak için önlemler alınmalı.
 • Evlerimizin, iş yerlerimizin ve eğitim kurumlarımızın afetlere dayanıklılığı ilgililere test ettirilmeli. Binamız sağlam değilse rapor doğrultusunda güçlendirme ya da yeniden inşa edilmeli. Yeni yapılan binaların afetlere dirençli yapılar olmasına özen gösterilmeli.
 • Yapı Kullanım İzni olan binalarda ikamet edilmeli.
 • Binamızın DASK’ı (Sigortası) mutlaka yaptırılmalı.
 • Aile, okul, işyeri vs. Afet Planları hazırlanmalı.
 • Hazırlanan plan zaman zaman tatbikatlarla uygulamaya geçirilmeli.
 • Aile Afet Çantası hazırlanmalı.
 • İçinde yaşadığımız binanın güvenli yerleri tespit edilmeli ya da oluşturulmalı.
 • Hafif Arama Kurtarma ve İlk Yardım konularında ilgili kurum/kuruluşlardan eğitim alınmalı.

 

Afet anındaki doğru davranışlar kapsamında:

 • Kesinlikle panik yapmamalı, sakin olunmalı.
 • Balkonlardan, merdivenlerden ve asansörlerden uzak durulmalı
 • İçinde yaşanılan binanın güvenli yerlerinde “Çök, Kapan, Tutun” hareketi yapılmalı.

 

Afet Sonrasında ise:

 • Hasar görmüş binalara yetkililer izin vermedikçe girilmemeli.
 • Yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket edilmeli; asparagas haber ve dedikodulara itibar edilmemeli.
 • Psikolojik travma geçirenlere psikolojik destek verilmeli.
 • Geçici barınma yerleri sağlanmalı.
 • Profesyonel Arama Kurtarma ve Sağlık Ekiplerine yardım edilmelidir.

 

Osman Ertuğrul ALTUĞ

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü